• Szukaj :

Kodeks celny:

Aktualności prawnicze

Prawo gminy do ubiegania się o dane dotyczące zmiany właścicieli nieruchomości

W oparciu o jaki przepis prawny spółki wodne działające na terenie naszej Gminy mogą ubiegać się o dane dotyczące zmian właścicieli nieruchomości? Kto jet uprawniony do udzielania takich informacji? Proszę o podanie przepisów prawnych.

Rozkład czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w równoważnym czasie pracy

Czy rozkład czasu pracy, o którym mowa w art. 140(1) Kp można zastosować dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy (z przedłużeniem dobowym do 12 godzin)?

Monitoring wizyjny - nowe wytyczne UODO

Nowe rozwiązania prawne dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego wzbudziły u administratorów wiele wątpliwości interpretacyjnych i obawy o możliwość spełnienia nowych obowiązków w tak krótkim okresie. Dostrzegając te problemy, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przygotował specjalne wskazówki i wyznacza administratorom okres przejściowy na dostosowanie się do nowych regulacji