• Szukaj :

Kodeks karny skarbowy:

Aktualności prawnicze

Od lipca konieczny rachunek VAT

Od 1 lipca 2018 r. podatnicy będą mogli stosować mechanizm podzielonej płatności (split payment). Do rachunku rozliczeniowego podatnikom zostanie otworzony rachunek VAT. Przepisy ustawy o NIP nie zwalniają wprost podatników z obowiązku zgłoszenia tego rachunku do urzędu skarbowego. Zdaniem MF podatnicy nie będą mieli obowiązku zgłaszania rachunków VAT do urzędu skarbowego.

Używanie przez prezesa spółki własnego samochodu na przejazdy służbowe

Czy wystarczy udokumentowanie wypłaty kilometrówki dla Prezesa na druku delegacji? Pan Prezes zarządu spółki z o.o. sprawuje swoją funkcję na podstawie powołania i otrzymuje wynagrodzenie na podstawie art.13 ust.7 pdof. Wyjeżdża służbowo prywatnym swoim samochodem realizując zadania powierzone członkowi zarządu, nie udostępnia samochodu na rzecz spółki. Zgodnie z ustaleniami wypłacamy mu kilometrówkę według przejechanych kilometrów. Nie prowadzi żadnej ewidencji i nie ma faktur za paliwo. Czy art.16 ust.1 pkt. 51 nie znajduje w tym przypadku zastosowania, ponieważ spółka nie korzysta z samochodu prezesa dla potrzeb działalności tylko Pan prezes do wypełniania swoich obowiązków służbowych?

Prawo gminy do ubiegania się o dane dotyczące zmiany właścicieli nieruchomości

W oparciu o jaki przepis prawny spółki wodne działające na terenie naszej Gminy mogą ubiegać się o dane dotyczące zmian właścicieli nieruchomości? Kto jet uprawniony do udzielania takich informacji? Proszę o podanie przepisów prawnych.