• Szukaj :

Kodeks karny:

Aktualności prawnicze

Monitoring wizyjny - nowe wytyczne UODO

Nowe rozwiązania prawne dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego wzbudziły u administratorów wiele wątpliwości interpretacyjnych i obawy o możliwość spełnienia nowych obowiązków w tak krótkim okresie. Dostrzegając te problemy, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przygotował specjalne wskazówki i wyznacza administratorom okres przejściowy na dostosowanie się do nowych regulacji

Będzie więcej interpretacji ogólnych

Organizacje branżowe będą mogły poprosić ministra finansów o wykładnię nowych przepisów. Sami zainteresowani przewidują, że zwiększy się z tego powodu liczba wniosków o interpretacje ogólne, chociaż nie spodziewają się, że Ministerstwo Finansów zostanie nimi zalane.

Prawo gminy do ubiegania się o dane dotyczące zmiany właścicieli nieruchomości

W oparciu o jaki przepis prawny spółki wodne działające na terenie naszej Gminy mogą ubiegać się o dane dotyczące zmian właścicieli nieruchomości? Kto jet uprawniony do udzielania takich informacji? Proszę o podanie przepisów prawnych.