• Szukaj :

Kodeks cywilny:

ART. 51. KC

Art. 51.  Kwotę należności wynikającą z długu celnego:

1) powstałego na podstawie art. 202-205, art. 210, art. 211 i art. 216 Wspólnotowego Kodeksu Celnego,

2) zaksięgowaną na podstawie art. 218 ust. 2 Wspólnotowego Kodeksu Celnego,

3) niezaksięgowaną - w przypadkach, o których mowa w art. 220 ust. 2 lit. a i b Wspólnotowego Kodeksu Celnego

- organ celny określa w drodze decyzji.

  • Sygnatura: DU rok 1964 numer 16 poz. 93
  • Data ogłoszenia: 1964-05-18
  • Data wejścia w życie: 1964-05-18Aktualności prawnicze

Umorzenie kredytu mieszkaniowego - zwolnione z PIT

W dodanym art. 52i updof, który zacznie obowiązywać od 19 lipca 2018 r. zwolniono z PIT przychód z tytułu umorzenia zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym dokonanego przez bank na podstawie ustawy z 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1779).

Rodzaje umów o pracę 2018/2019

Jakie umowy o pracę mogą zawierać między sobą pracownik i pracodawca? Czym się charakteryzują poszczególne umowy i jak je rozwiązać?

Ubezpieczenia na życie pod lupą UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowania wobec: Axa Życie, Vienna Life, Generali Życie, Open Life oraz MetLife. UOKiK sprawdza, czy ubezpieczyciele przestrzegają przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz czy badają potrzeby klienta i zatrzymują większość jego oszczędności, gdy rozwiązuje umowę.