• Szukaj :

Kodeks cywilny:

ART. 75. KC

Art. 75. Z zastrzeżeniem art. 78, przedstawicielem może być każda osoba, o której mowa w art. 4 pkt 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Przedstawicielem może być, w szczególności, agencja celna, spedytor, przewoźnik.

  • Sygnatura: DU rok 1964 numer 16 poz. 93
  • Data ogłoszenia: 1964-05-18
  • Data wejścia w życie: 1964-05-18Aktualności prawnicze

W 2019 r. podatek za mieszkania i domy wzrośnie o 1,6 proc.

Tyle wyniosła inflacja w I półroczu tego roku, a od niej uzależnione są stawki podatków i opłat lokalnych. W dużych miastach podwyżki są pewne. Wskaźnik inflacji, niezbędny do wyliczenia stawek maksymalnych podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych (miejscowej, uzdrowiskowej, targowej, reklamowej) ogłosił w piątek prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Na tej podstawie minister finansów przelicza stawki i publikuje je w obwieszczeniu. My przeliczyliśmy je już dziś.

Co może zrobić pracodawca, gdy pracownik porzuci pracę

Przepisy Kodeksu pracy nie regulują w sposób szczególny instytucji porzucenia pracy. Niestawienie się pracownika do pracy wynikające z zamiaru jej niepodjęcia lub porzucenia stanowi nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy. Nie powoduje natomiast nieważności zawartej umowy o pracę czy jej wygaśnięcia. Dlatego aby zakończyć stosunek pracy z takim pracownikiem, pracodawca powinien rozwiązać zawartą z nim umowę o pracę (wyrok Sądu Najwyższego z 29 października 2007 r., II PK 56/07).

Urzędnicy chcą usunąć zatory

W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii trwają właśnie prace nad projektem ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym. Zostanie on opublikowany jeszcze jesienią 2018 r. To efekt konsultacji przeprowadzonych przez resort z przedsiębiorcami. W kwietniu urzędnicy opublikowali tzw. zieloną księgę z szeregiem proponowanych rozwiązań. Poprosili prowadzących biznes o zapoznanie się z nią i ocenę, czy w ogóle w Polsce są trudności z uzyskaniem należności od kontrahentów, a jeśli tak