• Szukaj :

Kodeks cywilny:

ART. 89. KC

Art. 89. 1. Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia, organ celny przyjmuje od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

2. Przed przyjęciem oświadczenia organ celny uprzedza stronę o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

  • Sygnatura: DU rok 1964 numer 16 poz. 93
  • Data ogłoszenia: 1964-05-18
  • Data wejścia w życie: 1964-05-18Aktualności prawnicze

Czy pracodawca może współpracować z rodziną pracownika, który doświadczył straty

Pracodawca może podjąć taką próbę, ale ważne jest aby zadbał o to, żeby ten kontakt nie odbywał się poza pracownikiem, który żałoby doświadcza.

Ubezpieczenia na życie pod lupą UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowania wobec: Axa Życie, Vienna Life, Generali Życie, Open Life oraz MetLife. UOKiK sprawdza, czy ubezpieczyciele przestrzegają przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz czy badają potrzeby klienta i zatrzymują większość jego oszczędności, gdy rozwiązuje umowę.

Pakiet odpadowy do poprawki

W piątek 13 lipca br. Senat wniósł kilkanaście poprawek do nowelizacji ustaw o odpadach oraz o Inspekcji Ochrony Środowiska. Teraz ustawy wrócą do Sejmu.