• Szukaj :

Kodeks cywilny:

ART. 682. KC

Art. 682. Jeżeli wady najętego lokalu są tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach.

  • Sygnatura: DU rok 1964 numer 16 poz. 93
  • Data ogłoszenia: 1964-05-18
  • Data wejścia w życie: 1964-05-18Aktualności prawnicze

Używanie przez prezesa spółki własnego samochodu na przejazdy służbowe

Czy wystarczy udokumentowanie wypłaty kilometrówki dla Prezesa na druku delegacji? Pan Prezes zarządu spółki z o.o. sprawuje swoją funkcję na podstawie powołania i otrzymuje wynagrodzenie na podstawie art.13 ust.7 pdof. Wyjeżdża służbowo prywatnym swoim samochodem realizując zadania powierzone członkowi zarządu, nie udostępnia samochodu na rzecz spółki. Zgodnie z ustaleniami wypłacamy mu kilometrówkę według przejechanych kilometrów. Nie prowadzi żadnej ewidencji i nie ma faktur za paliwo. Czy art.16 ust.1 pkt. 51 nie znajduje w tym przypadku zastosowania, ponieważ spółka nie korzysta z samochodu prezesa dla potrzeb działalności tylko Pan prezes do wypełniania swoich obowiązków służbowych?

Wyroki sądów administracyjnych w sprawach podatkowych - tylko 25% korzystnych dla podatników

W 2017 roku sądy administracyjne (WSA i NSA) wydały w sumie 27 tys. wyroków w sprawach podatkowych. Orzeczeń uchylających decyzje fiskusa było 25 proc. Część sądowych rozstrzygnięć w sprawach podatkowych budzi zastrzeżenia tak ekspertów, jak i samych podatników. Ich zdaniem to efekt nie tylko profiskalnej wykładni, lecz także niedoskonałości przepisów.

Jeden login do urzędów, portali i banków

Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, oraz niektórych innych ustaw. Tym samym posłowie dali zielone światło dla stworzenia Węzła Krajowego. To rozwiązanie techniczne, które umożliwi potwierdzanie tożsamości obywateli korzystających z publicznych usług online.